Stichting Lucht door Water
zwemmen voor longpatiënten


Doelstelling, geschiedenis en ANBI-informatie


Algemeen


Naam organisatie: Stichting Lucht door Water


RSIN / fiscaal nummer ANBI:  817253087


Kamer van Koophandel: 30220103Doelstelling


Artikel 2 van de oprichtingsakte:

De stichting heeft ten doel:

1. het bevorderen van de conditie van mensen met functiebeperking ten gevolge van longaandoening of andere aandoeningen die bij inspanning leiden tot ademnood en daarmee belemmerend zijn voor gangbare vormen van sport of training door het aanbieden van oefeningen en spelvormen op therapeutische basis in water;

2. het onder 1 genoemde aanbod financieel toegankelijk maken voor alle lagen van de bevolking en het bieden van steun bij het overwinnen van emotionele drempels;

3. het bevorderen van onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke participatie door de onder 1 en 2 genoemde activiteiten;

en voorts al hetgeen met het voorafgaande in de ruimste zin verband houdt.


Geschiedenis


De oorsprong van de activiteiten van de Stichting Lucht door Water ligt bij drie astma-zwemgroepen die wekelijks zwommen en trainden in het zwembadje van revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Er waren meer van dergelijke zwemgroepen in het land, die hun naam 'astma-zwemgroep' ontleenden aan de financiële steun die ze ontvingen van het toenmalige Astmafonds (tegenwoordig Longfonds).

De drie utrechtse groepen zijn opgestart door Mirjam Verhoef, longfysiotherapeut met een praktijk in Utrecht. Toen bekend werd dat het Astmafonds medio 2006 zijn bemoeienis en financiële ondersteuning van van de zwemgroepen zou beëindigen, begonnen John Koeleman, Paul Buis en Sophia Berendsen, allen deelnemers van de utrechtse astma-zwemgroepen, aan  voorbereidingen ter oprichting van de Stichting Lucht Door Water om onder auspiciën van deze stichting de wekelijkse training van de drie utrechtse astma-zwemgroepen door te kunnen laten gaan. Op 10 november  2006 passeerde de oprichtingsakte bij de notaris.

In de tussenliggende periode heeft het bestuur van de stichting in oprichting vergeefs geprobeerd steun voor de zwemactiviteiten te verwerven bij het bedrijfsleven en goede doelen fondsen. De stichting in oprichting heeft die periode kunnen overbruggen door de eigen bijdrage van € 11,00 per maand die het Astmafonds vroeg te verhogen naar € 14,00 per maand Daarnaast werden we geholpen door een eenmalige overbruggings-subsidie van de Werkgroep COPD en de bereidheid van de fysiotherapeut-trainer gedurende twee maanden onbetaald te werken en een aantal donaties van particulieren. In 2007 ontving de stichting subsidie van de Gemeente Utrecht. In combinatie met een verhoging van de eigen bijdrage naar € 18,00 per maand ontstond een financieel stabiele situatie.

De stichting doet nog steeds jaarlijks een beroep op de Gemeente Utrecht voor ondersteuning in het kader van het gemeentelijke sportbeleid, waarbij bijzondere aandacht is voor aangepast sporten.


Bestuursreglement


In 2012 is door het bestuur van de stichting een bestuursreglement opgesteld en aangenomen. Daarmee wil de stichting beantwoorden aan de eisen die de Gemeente Utrecht stelt aan behoorlijk bestuur om in aanmerking te komen voor subsidie. 


Jaarverslagen


Jaarrekeningen