Stichting Lucht door Water
zwemmen voor longpatiënten


Aanmelden voor zwemmen


Je kunt je aanmelden door telefonisch contact op te nemen met een van de bestuursleden


of


door een email te sturen naar info@LuchtDoorWater.nl


Vermeld in je email:


  • naam
  • geslacht
  • geboortedatum
  • adres
  • woonplaats
  • postcode
  • telefoonnummerWelkomstbrief


Na aanmelding ontvang je een brief met praktische informatie over betaling, parkeermogelijkheden, de gang van zaken in het zwembad en dergelijke.Intakeformulier


Je ontvangt na aanmelding tevens een formulier met vragen over je longaandoening, andere aandoeningen, medicijngebruik en dergelijke. Deze gegevens zijn bestemd voor de fysiotherapeut. Ze zijn van belang om veilig en verantwoord te kunnen werken. De informatie die je geeft blijft privé. Je kunt het formulier rechtstreeks toesturen naar de de fysiotherapeut die het zwemmen begeleidt.