Jaarrekningen

 

 

Stichting Lucht door Water

 

 

 

zwemmen voor longpatiënten

 

Jaarrekeningen

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

Toelichting op de inkomsten en uitgaven.

 

Inkomsten bestaan uit:

 

deelnemersbijdragen:

De bijdrage die de deelnemers zelf jaarlijks bijdragen voor het zwemmen en de aquafitness

 

extra bijdragen:

Bijdragen van deelnemers buiten hun zwembijdrage voor kosten die via de stichting geïnd worden, bijvoorbeeld voor parkeerkaarten of bijdrage aan presentje voor zieke deelnemer.

 

subsidie:

jaarlijkse ondersteuning van instellingen, i.c. Gemeente Utrecht

 

restitutie U-pasregeling:

Vergoeding van 90% op de korting (50%) die gegeven is op de jaarlijkse eigen bijdrage van deelnemers die vanwege hun lage inkomen gebruik maken van de U-pas regeling van de Gemeente Utrecht en omliggende gemeenten.

 

donaties:

Giften van donateurs, waaronder ook een aantal van de deelnemers

 

overige inkomsten:

Inkomsten die niet vallen onder een van bovengenoemde posten, zoals parkeerkaarten die via de stichting verrekend worden

 

Uitgaven bestaan uit:

 

sporttechnisch kader:

Betalingen aan de vaste fysiotherapeut die de training begeleid.

 

vervanging s.t. kader:

Betalingen aan vervangende fysiotherapeuten bij afwezigheid van de vaste begeleider.

 

huur zwembad:

Kosten voor de huur van het zwembad. Vóór 31 december 2013 het zwembad van revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht (3 uur per week, laatste 2 maanden 2 uur per week), sinds 1 januari het doelgroepenbad van De Kwakel in Utrecht (1 uur per week). Vanaf 30 september 2015 weer 3 uur voor het zwembad in de Hoogstraat en sinds 1 maart 2016 weer twee uur per week.

 

zwembond:

Kosten lidmaatschap van overkoepelende sportorganisatie: tot en met 2011 Gehandicaptensport Nederland, sinds 2012 KNZB.

 

bestuurskosten:

Kosten voor de Kamer van Koophandel, betalingsverkeer ING bank, drukwerk briefpapier, adresstickers en brochures, postzegels, webhosting (sinds 2013) en eenmalig ondersteuning van externe ict-deskundige bij softwareproblemen (in 2012).

 

overige uitgaven:

Uitgaven die niet vallen onder een van bovengenoemde posten, bijvoorbeeld restitutie van teveel betaalde eigen bijdrage, of kosten voor parkeerkaarten, die via de stichting verrekend worden.