Aanmelden

 

 

Stichting Lucht door Water

 

 

 

zwemmen voor longpatiënten

 

Aanmelden voor zwemmen

 

Je kunt je aanmelden door telefonisch contact op te nemen met een van de bestuursleden

 

of

 

door een email te sturen naar info@LuchtDoorWater.nl

 

Vermeld in je email:

 

  • naam
  • geslacht
  • geboortedatum
  • adres
  • woonplaats
  • postcode
  • telefoonnummer

 

 

Welkomstbrief

 

Na aanmelding ontvang je een brief met praktische informatie over betaling, parkeermogelijkheden, de gang van zaken in het zwembad en dergelijke.

 

 

Intakeformulier

 

Je ontvangt na aanmelding tevens een formulier met vragen over je longaandoening, andere aandoeningen, medicijngebruik en dergelijke. Deze gegevens zijn bestemd voor de fysiotherapeut. Ze zijn van belang om veilig en verantwoord te kunnen werken. De informatie die je geeft blijft privé. Je kunt het formulier rechtstreeks toesturen naar de de fysiotherapeut die het zwemmen begeleidt.